ChSON „Ognisko” jest organizacją pożytku publicznego działającą nieprzerwanie od ponad 20 lat na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną z terenu województwa małopolskiego.
Prowadzimy dzienne ośrodki wsparcia takie jak: to Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Ośrodek dla osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. Od 2005 roku realizujemy projekty aktywizacji zawodowej i współtworzymy miejsca pracy prowadząc Przedsiębiorstwo Społeczne oraz Spółdzielnię Socjalną umożliwiając w ten sposób włączanie się osób z niepełnosprawnością w aktywne życie zawodowe. Z naszych usług codziennie korzysta około 160 osób spędzając czas ośrodkach. Dzięki naszym działaniom na rzecz aktywizacji zawodowej ponad 300 osób podjęło pracę przy wsparciu trenerów pracy.
W 2006 roku wprowadziliśmy w naszej organizacji wewnętrzny system zarządzania jakością, który pierwotnie został oparty o wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2008 i do 2012 roku podlegał certyfikacji zewnętrznej. Obecnie zarządzanie przez jakość jest kontynuowane w formie systemu wewnętrznego, ze szczególnym naciskiem na poziom świadczonych usług, nadzór nad dokumentacją i wewnętrzny system audytów.